Boek Helder Denken

Het boek helder denken is uitgegeven door de Argumentenfabriek, bekend van de argumentenkaarten uit de Volkskrant. Het is een aardig boek dat beschrijft hoe een goed denkproces eruit zou moeten zien. Nadruk ligt hierbij op het verzamelen en beoordelen van argumenten. Het sluit goed aan bij de werkwijze zoals ik die de afgelopen jaren met Rudy van Stratum heb gehanteerd bij diverse projecten. Beginnen bij het verzamelen van feiten, meningen en belangen, hier structuur in aanbrengen en vervolgens werken aan een plan (oplossing) dat breed gedragen wordt. Het leuke van een boek is dat het structuur geeft aan iets wat we eigenlijk al doen, helder denken gaat uit van de vier o’s, observeren, ordenen, oordelen en overdenken.

De echte eye openers voor mij zitten aan het einde van het boek. Als eerste het hoofdstuk over psychische oorzaken van denkfouten. Hier wordt behandeld hoe op basis van de juiste informatie verkeerde beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld door zelfoverschatting, groepsdenken en het halo-effect. Het halo-effect gaat over hoe wij ons laten beïnvloeden door één positieve (aardig, geduldig etc.) eigenschap van een persoon en op basis daarvan ‘alles’ wat deze persoon zegt voor waar aannemen. Als tweede het hoofdstuk over een “Denker worden” en dan vooral het falsificatieprincipe. Eigenlijk een open deur, maar tegelijkertijd moet ik constateren dat ik zelf ook blij ben als mijn standpunt of idee bevestigd wordt en te weinig op zoek ga naar de argumenten die het tegenspreken. Mijn voornemen, beter adviseren en daarvoor ook op zoek naar argumenten die het advies of het idee tegenspreken.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.