CO2, zonne-energie of compensatie

Twee kaarten die CO2 reductie en CO2 compensatie in beeld brengen.

De eerste kaart geeft een beeld van het oppervlak van de wereld dat nodig is om in onze totale energiebehoefte te voorzien door het benutten van zonne-energie. De tweede kaart laat per land zien hoeveel bos er aangeplant moet worden om de CO2 uitstoot te compenseren. Meer uitleg over de kaarten is hier te vinden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.