Concessie busvervoer Haarlem en omgeving

Voor busbedrijf EBS verzorg ik de duurzaamheidsinbreng voor de inschrijving op de busconcessie voor de regio Haarlem-IJmond. Hierbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • De inzet van zero emission bussen
  • CO2 emissies van dieselbussen
  • Milieuzorg bij reparaties en onderhoud
  • Zuinig rijden

Om tot de duurzaamheidsinzet te komen wordt nauw samengewerkt met de technische mensen en de opstellers van de dienstregeling.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.