Duurzame ontwikkeling Hoogezand Sappemeer

Het college van B&W van de gemeente Hoogezand heeft in het coalitieakkoord besloten dat er een nieuwe nota duurzame ontwikkeling moet komen. De wens is dat deze nota opgesteld wordt in samenspraak met inwoners en ondernemers. Om tot de nota te komen gaan we op zoek naar initiatieven die in de gemeente lopen. Hiervoor doorlopen we grofweg drie stappen. Als eerste een interne ronde waarin we met ambtenaren van de gemeente praten om te kijken wat er speelt. Als tweede een ronde waarin we naar buiten gaan en initiatieven van ondernemers en bewoners bespreken. Als derde een fase waarin meer verdieping plaatsvindt en een keuze gemaakt wordt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.