Feitenkaart

De afgelopen jaren heb ik samen met andere adviseurs diverse instrumenten ontwikkeld die helpen bij de inbreng van ambities bij ruimtelijke projecten. Twee wil ik er hier toelichten. Vandaag de feitenkaart, over een paar dagen de ambitiekaart. Beide zijn hulpmiddelen om informatie, visie en besluiten beknopt en visueel weer te geven.

Als wij gevraagd worden om een project te begeleiden is het eerste wat we doen kijken waar we nu staan. Wat is het voor project, welke besluiten zijn genomen, over welke plek gaat het, wat is de opgave etc. Het lijken open deuren maar het zal niet de eerste keer zijn dat er verschillende ideeën zijn over het doel van het project, de grenzen etc. Daarom maken we een feitenkaart waarin we de belangrijkste uitgangspunten (feiten) beknopt en visueel weergeven.

Waar gaat het dan over?

  • Allereerst de eigenschappen van het gebied en de omgeving. Deze liggen vast en veranderen meestal niet. Als het goed is, is dit onderdeel van een gebiedsanalyse waarin kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling worden onderzocht. De feitenkaart geeft daarom alleen de belangrijkste. Wat is zo belangrijk dat het project eecht in de soep loopt als we er geen rekening mee houden? Of welke kans is zo groot dat we die absoluut meoten benutten?
  • Het ruimtelijk programma. Heel simpel, wat willen we in het gebied, hoeveel woningen, water, bedrijven, groen, infrastructuur etc.
  • Het beleid van de overheid (vaak de gemeente). Wat zegt het beleid over deze ontwikkeling, dit gebied of meer algemeen welke ambities liggen er in de gemeente. Wanneer een gemeente klimaatneutraal wil worden en dat heeft vastgelegd in beleid is dat voor ons een feit. Daar moet je dus iets mee doen. De ervaring leert dat wanneer dit soort ambities als feit (bestuurlijke wens) worden neergelegd partijen het ook belangrijk vinden daar een bijdrage aan te leveren. Wat overigens weer geen garantie is voor succes.
  • Stand van zaken binnen het project. Welke besluiten zijn al genomen? Wat staat nog ter discussie, wat is onbespreekbaar? Wat is de planning? Wat is het budget? Etc. Dit zijn belangrijke feiten en er moet overeenstemming over zijn. Tegelijkertijd zijn ze niet bikkelhard, met goede argumenten kan hier natuurlijk altijd van afgeweken worden.
  • Dan is er nog een schemergebied tussen belangen en feiten. Als iemand of een groep iets heel graag wil is dat een belang. Maar, het is een feit dat mensen dat belang hebben. Vaak is het goed dit vooraf expliciet te maken en als feit in te brengen. Bijvoorbeeld héél veel mensen willen meer groen. Het is geen afspraak, het is geen beleid, maar als heel veel mensen dit echt willen is het wel belangrijk dat mee te nemen.

Bij de feitenkaart streven we naar een compact overzicht, dat betekent maximaal een A3, vaak voorzien van een kaartje. Dan wordt het nog gelezen en voegt het echt iets toe ten opzichte van alle nota’s die er vaak al liggen. En kunnen mensen die nieuw aanschuiven bij het project snel zien waar het over gaat. De kunst is dus de feiten eruit te halen waar alle partijen die in het project participeren het over eens moeten zijn onder te veel in details te verzanden.

Het eindresultaat is steeds de feitenkaart. Maar, we hebben gemerkt dat ook het proces om tot de feitenkaart te komen waardevol is. Het dwingt tot een pas op de plaats en om met elkaar na te gaan wat de grenzen zijn waar binnen het project wordt uitgevoerd.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.