Gastcollege Slimme Financiering

Voor studenten van de Hogeschool CAH Vilentum hebben we vanuit slimmefinanciering.nl een gastcollege over financiering en geld gegeven. Allereerst ging het om de vraag wat is rendement en hoe ga je daar mee om. Dit hebben we geïllustreerd door middel van een praktische oefening met echt geld. Naar aanleiding van deze oefening waren er diverse vragen te beantwoorden, wat als het financieel rendement onvoldoende is? Hoe verdeel je rendement? Waarom lukken projecten met een goed rendement vaak niet?

De studenten werken in groepen aan een opdracht voor een organisatie die actief is op het gebied van natuur en landschap. De verschillende opdrachten zijn besproken, hier is de koppeling met de theorie gelegd en zijn tips voor het vervolg gegeven.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.