Geen twijfel meer over klimaatprobleem

De Volkskrant bericht vandaag over  nieuw onderzoek dat is uitgevoerd naar klimaatverandering. Dit keer uitgevoerd door een klimaatscepticus (Richard Muller). Aanleiding, de kritiek die er eerder was op klimaatonderzoeken van de VN. Twee zaken zijn in het bijzonder belicht: de nauwkeurigheid van metingen en het bestaan van warmte eilanden in en rondom steden. Voor wat betreft het laatste, de veronderstelling is dat meetstations vaker in of nabij steden staan, deze de afgelopen jaren zijn gegroeid zijn en daardoor een hogere temperatuur wordt waargenomen. Opvallend is dat Richard Muller ondanks zijn sceptische houding tot de conclusie komt dat er wel degelijk sprake is van klimaatverandering. Lees het artikel hier.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.