Groene kernergie (2)

Om een bijdrage te leveren aan de discussie rondom groene kernenergie hierbij een tweetal kritische vragen die volgens mij beantwoord moeten worden voordat je kan oordelen of groene kernenergie een bijdrage aan een duurzame energievoorziening kan leveren.

1. Wat is groen? Voordat groene kernenergie nader besproken wordt zou je vooraf moeten bepalen onder welke voorwaarden je akkoord gaat met kernenergie. Alleen het feit dat het beter is dan traditionele kernenergie lijkt mij een mager criterium en dan ben je wellicht te snel tevreden. Vergelijk het met criminaliteit, het lijkt mij een stuk prettiger geconfronteerd worden met een winkeldief dan met een overvaller, maar daarmee is de winkeldief nog niet gelegitimeerd. Wat zouden dan goede criteria zijn? Ik doe een voorzet: Geen uitputting van grondstoffen (genoeg voor enkele eeuwen); geen uitbuiting of onderdrukking; betaalbaar; acceptabele risico’s voor nu; geen risico’s voor de toekomst; leidt niet tot massavernietigingswapens; geen negatieve invloed op de aarde (bijv. klimaatverandering).

2. Hoe om te gaan met nucleair afval? Uit wat ik tot nog toe heb gezien en gelezen begrijp ik dat er minder radioactief afval ontstaat en dat dit minder lang schadelijk is. Toch hebben we het hier nog over een periode van 500 jaar. Bij traditionele kernenergie is het probleem en de oplossing duidelijk. Het afval blijft zo lang gevaarlijk dat je het zo ver mogelijk wegstopt en hoopt dat niemand het ooit nog tegenkomt. Ik neem aan dat je bij groene kernenergie naar een andere oplossing zoekt, beheer over een langere periode, tot het afval onschadelijk is. Dat roept wat mij betreft een aantal vragen op. Allereerst natuurlijk of mijn aannames kloppen (500 jaar en niet ver weg stoppen). Vervolgens, zijn er voorbeelden van informatie die 500 jaar lang is doorgegeven en nog werd begrepen? En omgekeerd, zijn er voorbeelden waar dit juist helemaal verkeerd ging? Vervolgens, wat kunnen we daar van leren en is dit hoopgevend of juist dramatisch. Het valt mij op dat bij het werken aan de spoortunnel in Delft het onduidelijk is welke kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn, terwijl deze er nog niet eens 50 jaar in liggen. De kernvraag is dus, kunnen wij er op vertrouwen dat we een boodschap voor toekomstige generaties gaan formuleren die 500 jaar lang bewaard en begrepen wordt?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.