Infographics SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen.SIA wil meer duidelijkheid over waar zij voor staan en wat de samenhang is tussen de verschillende regelingen die SIA beheert. Wij zijn gevraagd een workshop te organiseren waarin we aan de hand van infographics de doelstellingen, regelingen en activiteiten van SIA bespreken. De workshop heeft geresulteerd in een drietal infographics die intern worden gebruikt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.