Meer-waarde met de ondergrond

Onlangs is het boekje “Meer-waarde met de ondergrond” uitgegeven door het COB, (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik). Het boekje is het resultaat van 15 bijeenkomsten en 3 flexivals die georganiseerd zijn over de ondergrond. Vanuit Slimme Financiering hebben Rudy en ik één van de bijeenkomsten geleid en twee maal een workshop verzorgd tijdens een flexival. Onderwerpen financiering en MGA (Mutual Gain Approach). In het boekje zijn diverse infographics opgenomen die wij voor slimmefinanciering.nl ontwikkeld hebben. Het boekje is hier te downloaden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.