Milieu-inbreng aanbesteding busvervoer

Het stadsgewest Haaglanden is verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio en in de steden. In het voorjaar van 2007 is de openbare aanbesteding van het busvervoer voorbereid. In het programma van eisen is opgenomen dat binnen de nieuwe conessie de bussen op aardgas moeten rijden.

LieflandMilieu heeft de afdeling milieu geholpen bij de milieu-inbreng. Het uitgangspunt is steeds geweest dat een discussie over de milieu-inbreng alleen gevoerd kan worden als de afdeling milieu de feiten kent en haar wensen op deze feiten baseert. Voor het project hebben wij samen met een medewerker van de afdeling milieu alle berekeningen over kosten en milieubelasting kritisch onderzocht en zo nodig opnieuw uitgevoerd. De conclusie was dat bussen op aardgas duurder zijn maar dat de meerkosten ten opzichte van de totale aanbesteding gering zijn.

Inmiddels rijden er in de regio aardgasbussen rond.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.