Gemeente Delft

Als vervolg op mijn eerdere werk voor de gemeente Delft zal ik vanaf dit najaar aan de slag gaan met de projecten Delft Solar City en het Europese project over revolving funds. Delft Solar City is er op gericht zoveel … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Delft

RLI, Ruimte voor de regio in Europees beleid

Door RLI zijn we gevraagd mee te denken over de structuur van het advies over de relatie tussen regionale ontwikkelingen en Europees beleid. We hebben dit op een vergelijkbare manier aangepakt als het woonbeleid. Door een samenvatting te maken met … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Ruimte voor de regio in Europees beleid

Duurzame ontwikkeling Hoogezand Sappemeer

Het college van B&W van de gemeente Hoogezand heeft in het coalitieakkoord besloten dat er een nieuwe nota duurzame ontwikkeling moet komen. De wens is dat deze nota opgesteld wordt in samenspraak met inwoners en ondernemers. Om tot de nota … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Duurzame ontwikkeling Hoogezand Sappemeer

Concessie busvervoer Utrecht

Dit is een vervolg op het eerdere project voor de concessie in de regio Haarlem IJmond met een vergelijkbare aanpak.

Reacties uitgeschakeld voor Concessie busvervoer Utrecht

Infographics SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen.SIA wil meer duidelijkheid over waar zij voor staan en wat de samenhang is tussen de verschillende regelingen die SIA beheert. Wij zijn gevraagd een workshop te organiseren … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics SIA

RLI, woonadvies

Voor het RLI advies wonen in verandering hebben we infographics gemaakt ten behoeve van de eindrapportage. Bij dit project hebben we een bijzonder traject doorlopen. De vraag die ons gesteld werd was infographics maken maar ook een kritische blik op … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, woonadvies

RLI, Rijksvastgoed

Voor de raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn we gevraagd infographics te maken die gebruikt kunnen worden bij de presentatie van het advies over Rijksvastgoed. Bij Rijksvastgoed gaat het om een diversiteit aan gebouwen, gevangenissen, ministeries, defensiegebouwen, etc. De … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Rijksvastgoed

Gastcollege Slimme Financiering

Voor studenten van de Hogeschool CAH Vilentum hebben we vanuit slimmefinanciering.nl een gastcollege over financiering en geld gegeven. Allereerst ging het om de vraag wat is rendement en hoe ga je daar mee om. Dit hebben we geïllustreerd door middel … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Gastcollege Slimme Financiering

Klimaatbeleid gemeente Delft

Sinds half oktober werk ik een aantal dagen voor de gemeente Delft aan de uitvoering van het klimaatbeleid. Delft heeft de ambitie in 2040 klimaatneutraal te zijn, om dat te bereiken moet er veel gebeuren. Een aantal taken die ik … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Klimaatbeleid gemeente Delft

Concessie busvervoer Haarlem en omgeving

Voor busbedrijf EBS verzorg ik de duurzaamheidsinbreng voor de inschrijving op de busconcessie voor de regio Haarlem-IJmond. Hierbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde: De inzet van zero emission bussen CO2 emissies van dieselbussen Milieuzorg bij reparaties … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Concessie busvervoer Haarlem en omgeving