Project: Cursus Duurzame Gebiedsontwikkeling

Stadsgewest Haaglanden heeft gevraagd een cursus duurzame gebiedsontwikkeling te organiseren voor de aangesloten gemeenten. Uitgangspunt hierbij was duurzame ontwikkeling in de volle breedte, dus niet alleen milieu maar ook aandacht voor de economische en menselijke kant.

Voor deze cursus is een andere insteek gekozen dan gebruikelijk:

  • MGA, hoe ga je om met partijen en belangen bij gebiedsontwikkeling?
  • Hoe organiseer je de financiering en wat is slimme financiering?
  • Hoe geef je de menselijke kant (people) een plek?
  • Wat is het belang van de ondergrond?

In een basiscursus zijn deze onderwerpen kort aan de orde geweest. Tijdens de praktijkdagen zijn de onderwerpen toegepast aan de hand van een praktijkcasus. Tot slot is als afsluiting een workshop over slimme financiering georganiseerd.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.