Project: Duurzaamheidsconferentie Haaglanden

De regio Haaglanden heeft de ambitie de duurzaamste regio van de Randstad te worden. De duurzaamheidsconferentie van november 2010 was een stap op weg naar realisatie van deze ambitie. Doel van de conferentie was te komen tot een aantal onderwerpen waarop gemeenten samen willen werken. Na een introductie zijn driemaal drie workshops gehouden met als thema’s willen, kunnen en mogen. Met als achterliggende gedachte dat werken aan een duurzame ontwikkelnig alleen lukt als je het wil, kunt en mag.

Ik heb geholpen bij het doordenken en opstellen van het programma en heeft de workshop kunnen verzorgd. Tijdens deze workshop heb ik laten zien wat er kan en hoe je tegen een duurzame ontwikkeling aan kan kijken. Hiervoor is gebruik gemaakt van foto’s op board.

In het tweede deel zijn twee succesvolle projecten uit de regio toegelicht door betrokken ambtenaren, bedrijventerrein Maaldrift in Wassenaar en het geluidbeleid van de gemeente Zoetermeer. In een interview is besproken wat je moet kunnen om tot een goed resultaat te komen. Sleuterwoorden waren visie, geloof in je eigen ideeen, goed luisteren en blijven volhouden.

De conferentie sloot af met een open space waarin de deelnemers onderwerpen aan konden dragen. De deelnemers konden vervolgens vrij kiezen welke onderwerpen voor hen interessant en relevant waren.

In dit project is samengewerkt met verschillende andere adviseurs waaronde met Nieuw Akademia die verantwoordelijk was voor de vormgeving van de conferentie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.