Project: Verdienmogelijkheid natuur en landschap

De natuursector staat de komende jaren voor grote bezuinigingen. Dit maakt het lastig om het beheer van natuurgebieden en bijzondere landschappen op niveau te houden. De sector is dan ook hard op zoek naar allerlei nieuwe verdienmogelijkheden om het beheer ook in de toekomst te kunnen financieren. Veel van deze verdienmogelijkheden staan beschreven in verschillende publicaties zoals bijvoorbeeld het boek Waardevol Groen. Samen met Rudy van Startum voer ik een onderzoek uit waarbij we enkele kansrijke verdienmogelijkheden verder uitdiepen. Hierbij draait het om de vragen wat de werkelijke verdiencapaciteit van de mogelijkheden is en wanneer deze mogelijkheden toegepast kunnen worden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.