Project: Workshop DLG

Dienst Landelijk Gebied organiseert voor haar medewerkers een leergang gebiedsontwikkeling. Eén van de onderdelen gaat over gebiedsfinanciering. Vanuit slimme financiering leveren wij een bijdrage aan dit onderdeel. Centraal in deze bijdrage staat onze beslisboom slimme financiering. Aan de hand van casussen van de deelnemers bespreken we hoe je deze beslisboom kunt gebruiken bij de financiële analyse van een eigen project. Zo wordt duidelijk waar het probleem zit en indien er een oplossingsmogelijkheid is in welke richting je die zou moeten zoeken.

Veel aandacht besteden we aan het begrip rendement. Ook bij ontwikkelingen in het groene domein is het belangrijk te denken aan rendement.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.