Project, workshops DLG (2)

In het najaar hebben we in het kader van slimmefinanciering.nl een aantal workshops voor medwerkers van DLG georganiseerd. In maart is er een herhaling geweest voor een nieuwe groep medewerkers. Aan de hand van casussen van de deelnemers is gesproken over rendement, verdienmogelijkheden, belanghebbenden en constructies. Doel was om de deelnemers op een andere manier na te laten denken over financiering van gebiedsontwikkeling (vooral gericht op natuur en landschap) in het landelijk gebied.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.