Structuur en Visualisatie

Steeds vaker maak ik bij projecten visualisaties. Met behulp van overzichtelijke schema’s en figuren geef ik antwoord op een inhoudelijke vraag, verduidelijk ik een proces, help ik bij het maken van keuzes of licht ik de inhoud van beleid toe. Een verzameling met visualisaties is opgenomen op de pagina visualisatie. Klik op onderstaande afbeeldingen voor een overzicht of lees verder.

Kenniskring Waterstof

Bij werkplaats de Gruyter neem ik deel aan een kenniskring rondom waterstof. Doel is te verkennen welke mogelijkheden er liggen voor waterstof bij de energietransitie. Aan de kenniskring nemen experts, potentiële leveranciers en potentiële afnemers deel. Onderzocht worden verschillende aspecten … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Kenniskring Waterstof

Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter werkt aan duurzame en concrete oplossingen in de provincie Noord-Brabant. Oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Het unieke van de werkplaats is dat hier wordt samengewerkt tussen ambtenaren, adviseurs en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Guyter

RLI, dichterbij en sneller

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft ons gevraagd een aantal infographics te ontwikkelen voor het advies dichterbij en sneller. Dit advies gaat over de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s in Nederland. In het advies komt de problematiek aan … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, dichterbij en sneller

RLI, Mainports voorbij

De Raad voor De Leefomgeving en Infrastructuur heeft een advies uitgebracht over de veranderende rol van de Mainports in Nederland. Strekking is dat het belang van de Mainports in deze tijd minder groot is dan veelal gedacht. Daarnaast zijn er … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Mainports voorbij

RLI, Ruimte voor de regio in Europees beleid

Door RLI zijn we gevraagd mee te denken over de structuur van het advies over de relatie tussen regionale ontwikkelingen en Europees beleid. We hebben dit op een vergelijkbare manier aangepakt als het woonbeleid. Door een samenvatting te maken met … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Ruimte voor de regio in Europees beleid

Infographics SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen.SIA wil meer duidelijkheid over waar zij voor staan en wat de samenhang is tussen de verschillende regelingen die SIA beheert. Wij zijn gevraagd een workshop te organiseren … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics SIA

RLI, woonadvies

Voor het RLI advies wonen in verandering hebben we infographics gemaakt ten behoeve van de eindrapportage. Bij dit project hebben we een bijzonder traject doorlopen. De vraag die ons gesteld werd was infographics maken maar ook een kritische blik op … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, woonadvies

RLI, Rijksvastgoed

Voor de raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn we gevraagd infographics te maken die gebruikt kunnen worden bij de presentatie van het advies over Rijksvastgoed. Bij Rijksvastgoed gaat het om een diversiteit aan gebouwen, gevangenissen, ministeries, defensiegebouwen, etc. De … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Rijksvastgoed

Infographics voor de raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Op 23 april zijn de adviezen ‘De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Infrastructuur en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics voor de raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Mijn Mooi Brabant Erfgoed

Het project Mijn Mooi Brabant – Erfgoed wil op een nieuwe manier om gaan met het erfgoed in Brabant. Kernwoorden hierbij zijn erfgenamen, vrijwilligers, lokale verantwoordelijk en een duurzame financiering. Erfgenamen zijn mensen of organisaties die aan de slag willen … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Mijn Mooi Brabant Erfgoed