Workshops

Eén van mijn specialiteiten is het organiseren van workshops. Ik zie een workshop als een goede manier om met een groep mensen aan visievorming te werken. De workshop is onderdeel van een groter traject zoals het bepalen van de milieu-inzet bij een ruimtelijk project of het bepalen van speerpunten voor het milieubeleid. Bij dit soort workshops is het doel altijd tweeledig, werken aan een inhoudelijke vraag en werken aan draagvlak en het verbeteren van de onderlinge werkrelaties.

Hieronder een overzicht van projecten waar workshops een belangrijke rol speelden.

Workshop MBO-raad

Binnen de MBO-raad is een werkgroep die zich bezighoudt met subsidies. Voor deze werkgroep hebben we in het voorjaar van 2017 een workshop georganiseerd over subsidies en andere manieren van financieren. Doel van de workshop was met elkaar te verkennen … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Workshop MBO-raad

Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter werkt aan duurzame en concrete oplossingen in de provincie Noord-Brabant. Oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Het unieke van de werkplaats is dat hier wordt samengewerkt tussen ambtenaren, adviseurs en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Guyter

Adviseren met infographics (OOA)

Op 15 juni gaf ik samen met Rudy een workhsop voor de OOA, de beroepsvereniging voor organisatieadviseurs. In deze workshop lieten we zien hoe je met behulp van plaatjes een probleem kan verhelderen en oplossingen in beeld krijgt. Aan de … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Adviseren met infographics (OOA)

Infographics SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen.SIA wil meer duidelijkheid over waar zij voor staan en wat de samenhang is tussen de verschillende regelingen die SIA beheert. Wij zijn gevraagd een workshop te organiseren … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics SIA

Expertmeeting Valkenburg

Regelmatig lever ik een bijdrage aan expertmeetings. In maar was er een expertmeeting over de toekomst van Vliegkamp valkenburg. De vraag hier was hoe een tijdelijke duurzame invulling aan het vastgoed op het Vliegkamp gegeven kan worden. Naar verwachting zal … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Expertmeeting Valkenburg

Workshop slimme financiering, flexival ondergrond

Onder het motto, “als je geld niet belangrijk vindt, gaat het uiteindelijk alleen nog maar over geld”, heb ik op 28 januari j.l. een bijdrage geleverd aan het flexival ondergrond. Op het flexival waren deelnemers aanwezig van verschillende overheden en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Workshop slimme financiering, flexival ondergrond

Diverse workshops

Het afgelopen halfjaar heb ik samen met Rudy van Stratum diverse workshops georganiseerd over slimme financiering. Voor DLG leverde we een bijdrage aan de cursus dealmaking, voor de carrousel ordening en ondergrond een aparte workshop. Voor de carrousel ondergrond en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Diverse workshops

Project, workshops DLG (2)

In het najaar hebben we in het kader van slimmefinanciering.nl een aantal workshops voor medwerkers van DLG georganiseerd. In maart is er een herhaling geweest voor een nieuwe groep medewerkers. Aan de hand van casussen van de deelnemers is gesproken … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Project, workshops DLG (2)

Project: Duurzaamheidsconferentie Haaglanden

De regio Haaglanden heeft de ambitie de duurzaamste regio van de Randstad te worden. De duurzaamheidsconferentie van november 2010 was een stap op weg naar realisatie van deze ambitie. Doel van de conferentie was te komen tot een aantal onderwerpen … lees verder

Project: Duurzame ontwikkeling Beatrixlaan, Rijswijk

De gemeente Rijswijk maakt momenteel plannen voor de herontwikkeling van de Beatrixlaan, één van de belangrijkste verkeersaders in Rijswijk. Om zowel de doorstroming als de leefkwaliteit te verbeteren wil de gemeente de Beatrixlaan deels door een tunnel leiden. In ons … lees verder