RLI, dichterbij en sneller

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft ons gevraagd een aantal infographics te ontwikkelen voor het advies dichterbij en sneller. Dit advies gaat over de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s in Nederland. In het advies komt de problematiek aan de orde en diverse ontwikkelingen die relevant zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal kansen. Onze infographics zijn bedoeld om dit complexe verhaal op een aantal onderdelen schematisch weer te geven.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.