RLI, Mainports voorbij

De Raad voor De Leefomgeving en Infrastructuur heeft een advies uitgebracht over de veranderende rol van de Mainports in Nederland. Strekking is dat het belang van de Mainports in deze tijd minder groot is dan veelal gedacht. Daarnaast zijn er talloze ontwikkelingen die vragen om een heroverweging van het mainportbeleid. RLI heeft mij en Rudy gevraagd op basis van de eerste adviesteksten mee te denken over visualisaties die het rapport verder verhelderen en ontsluiten. Deinfographics en adviestekst zijn te vinden op de site van RLI.

vestigingsklimaat 22082016 logo_compleet mainports definitief logo 22082016_Datahub NL

Bookmark the permalink.

Comments are closed.