RLI, Rijksvastgoed

Voor de raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn we gevraagd infographics te maken die gebruikt kunnen worden bij de presentatie van het advies over Rijksvastgoed. Bij Rijksvastgoed gaat het om een diversiteit aan gebouwen, gevangenissen, ministeries, defensiegebouwen, etc. De komende jaren komt er veel vastgoed vrij. Het advies van de raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur gaat in op de vraag hoe het Rijk hier mee om moet gaan. Je kunt kiezen voor de hoogste financiële opbrengst, maar het Rijk kan ook samen met andere overheden de kwaliteit van het gebied centraal stellen. Het advies en een presentatie met onze infographics zijn hier te vinden.

schets 4 10122014-11

Bookmark the permalink.

Comments are closed.