Slimme financiering, financiering natuur en landschap

Op slimmefinanciering.nl zijn we een serie begonnen over de financiering van natuur en landschap. Wij merken in onze contacten dat steeds meer organisaties worstelen met de vraag hoe je het beheer en onderhoud van landschappelijke elementen en natuur financiert. Tot voor kort was er veel geld beschikbaar vanuit het rijk en de provincies. Nu deze budgetten kleiner worden moet er andere oplossingen komen.

Er is inmiddels aardig wat geschreven over nieuwe verdienmodellen, groenfondsen en financieringsconstructies. Wij proberen hier de kern uit te halen en zo weer tot nieuwe inzichten te komen. Hierbij hebben wij overigens niet de ambitie om direct met een oplossing te komen. Als er een voor de hand liggende oplossing is, dan was die wel door andere gevonden. Wij denken wel dat we door een frisse, kritische blik een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de discussie.

Inmiddels zijn er vier artikelen verschenen. Ook hier proberen we door het maken van een schema informatie kort en bondig te presenteren.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.