Tag Archives: ambitiekaart

Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter werkt aan duurzame en concrete oplossingen in de provincie Noord-Brabant. Oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Het unieke van de werkplaats is dat hier wordt samengewerkt tussen ambtenaren, adviseurs en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter

Werkplaats de Gruyter is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Hier komen maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten, ambtenaren en experts samen om maatschappelijke kwesties te onderzoeken. Heel actueel is op dit moment bijvoorbeeld de leegstand in winkelgebieden. De afgelopen periode heb … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Gruyter

Mijn Mooi Brabant Erfgoed

Het project Mijn Mooi Brabant – Erfgoed wil op een nieuwe manier om gaan met het erfgoed in Brabant. Kernwoorden hierbij zijn erfgenamen, vrijwilligers, lokale verantwoordelijk en een duurzame financiering. Erfgenamen zijn mensen of organisaties die aan de slag willen … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Mijn Mooi Brabant Erfgoed

Project: Mijn Mooi Brabant vervolg (2)

In het kader van het project Mijn Mooi Brabant werft de provincie Noord-Brabant initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat zij een waardekaart aanleveren waarin zij aangeven welke waarden zij in het … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Project: Mijn Mooi Brabant vervolg (2)

Project: Mijn Mooi Brabant vervolg

Mijn Mooi Brabant beoogt de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Noord-Brabant te verbeteren. De provincie heeft mij gevraagd voor twee projecten een waardekaart op te stellen. In deze kaarten geven we beknopt weer waar het project over gaat, wie de … lees verder

Project: Ambitiekaart Barneveld

De gemeente Barneveld werkt aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Holzenbosch. De ambitie is hier een zeer duurzame wijk te ontwikkelen. Thema’s zijn onder andere duurzaam bouwen, water, het landschap etc. Het project wordt getrokken door Thomas Jansen, landschaparchitect. … lees verder

Ambitiekaart

Als vevolg op de feitenkaart nu de ambitiekaart. Hoe is deze ontstaan? Wat is het? En waar gebruiken we het voor? Ontstaan De ambitiekaart is zo’n  5 – 6 jaar geleden ontstaan. Bij het project ‘Programma Duurzaam Zoetermeer’ werd ik … lees verder

Wet van verlies aan ambitie, film

Noud te Riele heft een korte film gemaakt over de wet van verlies van ambitie. Voor meer over de wet van verlies aan ambitie kijk bij dit bericht.

Project: Ambitiekaarten Geerpark

De gemeente Heusden werkt al enkele jaren samen met Woonveste, het waterschap en de provincie Noord-Brabant aan de ontwikkeling van Geerpark. Geerparkt moet één van de duurzaamste woonwijken van Nederland worden. De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht. Resultaat is … lees verder

Duurzaam Zoetermeer

In 2007 was ik betrokken bij het ontwikkelen van het programma Duurzaam Zoetermeer. Naast een programma in de vorm van een rapport heb ik toen ook een samenvatting in de vorm van een schema / mindmap gemaakt. Een groot succes, … lees verder