Tag Archives: ambitiekaart

Project: Update Duurzaam Zoetermeer

De visulalisatie die we bij het eerste programma Duurzaam Zoetermeer gemaakt hebben is zo succesvol dat bij een herziening van het programma het eerder gemaakte schema nog steeds gebruikt wordt. In dit kleine projecte is het schema aangepast aan het … lees verder

Project: Duurzame ontwikkeling Uden Noord

De gemeente Uden wil in het noordelijk deel van de gemeente ruimte maken voor nieuwe woningen en bedrijven. In het gebied wordt momenteel een ziekenhuis gebouwd. Het is een bijzondere locatie omdat het tevens het overgangsgebied is tussen natuurgebied de … lees verder

Project: Ambitiekaarten Frisse Scholen

In de provincie Noord-Brabant is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de bouw van een aantal gezonde en duurzame schoolgebouwen (frisse scholen). Onderdeel van het proces is een amnbitiekaart waarop per school de visie en de ambities opgenomen zijn. Een … lees verder

Ambitiekaart frisse school

Al enige tijd ben ik samen met Rudy van Stratum betrokken bij de ontwikkeling van een aantal frisse scholen in de provincie Noord-Brabant. Eén van de instrumenten die we gebruiken is de ambitiekaart. Hierin wordt voor iedereen de ambitie voor … lees verder

MGA Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft LieflandMilieu gevraagd samen met Stratum Strategie een zestal projecten te begeleiden. Het betreft projecten op gemeentelijk niveau waar de provincie een extra ambitie in wil brengen. Een drietal projecten heeft als extra ambitie het realiseren van … lees verder

Project: Ambitiekaarten Proeftuinen

De provincie Noord-brabant werkt in het kader van het bestuursakkoord “Vertrouwen in Brabant” aan verschillende proeftuinen op het gebied van een duurzame ontwikkeling van de provincie. Binnen de proeftuinen worden projecten uitgevoerd. Bij de projecten zijn veel partijen betrokken zijn … lees verder

Milieubeleidsplan Bollenstreek

De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben LieflandMilieu opdracht gegeven één milieubeleidsplan voor de drie gemeenten te ontwikkelen. Vanaf het begin van het project heeft het gebruik van het milieubeleidsplan centraal gestaan. Wij zijn er van overtuigd dat een milieubeleidsplan … lees verder

Ambitiekaarten proeftuinen Brabant

De provincie Noord-brabant werkt in het kader van het bestuurakkoord ·Vertrouwen in Brabant· aan verschillende proeftuinen op het gebied van een duurzame ontwikkeling van de provincie. Binnen de proeftuinen worden projecten uitgevoerd. Bij de projecten zijn veel partijen betrokken zijn … lees verder