Tag Archives: beleid

Duurzaam Zoetermeer

In 2007 was ik betrokken bij het ontwikkelen van het programma Duurzaam Zoetermeer. Naast een programma in de vorm van een rapport heb ik toen ook een samenvatting in de vorm van een schema / mindmap gemaakt. Een groot succes, … lees verder

project: Duurzame Ontwikkeling Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil een visie opstellen over hoe om te gaan met duurzame ontwikkeling. Titel van de visie is “Duurzaam doen wat het Duurzaam kunt doen”. In de nota wordt duurzame ontwikkeling gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen … lees verder

Project: Update Duurzaam Zoetermeer

De visulalisatie die we bij het eerste programma Duurzaam Zoetermeer gemaakt hebben is zo succesvol dat bij een herziening van het programma het eerder gemaakte schema nog steeds gebruikt wordt. In dit kleine projecte is het schema aangepast aan het … lees verder

Geoplan, Milieu en Ruimtelijke ordening

In overleg met Geoplan en de docenten is het programma voor de driedaagse cursus Milieu en Ruimtelijke Ordening samengesteld. Ik heb een belangrijke rol bij de uitvoering van de cursus. Zo ben ik cursusleider en leid ik de cursusdagen in, … lees verder

Duurzaamheidsparagraaf gemeente Zoetermeer

De duurzaamheidsparagraaf is een methode om de ambities uit het programma Duurzaam Zoetermeer een plek te geven in plannen en projecten. In het kort komt het er op neer dat bij alle besluiten met een relevante invloed op de milieukwaliteit … lees verder

Milieubeleidsplan Bollenstreek

De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben LieflandMilieu opdracht gegeven één milieubeleidsplan voor de drie gemeenten te ontwikkelen. Vanaf het begin van het project heeft het gebruik van het milieubeleidsplan centraal gestaan. Wij zijn er van overtuigd dat een milieubeleidsplan … lees verder

Duurzaamheidsprofielen Hoogezand-Sappemeer

De komende jaren wordt in Hoogezand-Sappemeer de locatie Zuidzijde ontwikkeld. In het gebied moeten woningen, groen en water komen. In een eerder project is het gebied onderzocht en is gekeken naar kansen en belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling van het … lees verder

Beoordelingskader duurzame bedrijventerreinen

De gemeente Den Haag  hecht veel waarde aan de duurzame ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Het duurzaamheidskader bedrijventerreinen maakt duidelijk welke ambities er liggen. Het duurzaamheidskader sluit aan bij de bedrijventerreinenstrategie en het gebiedsgericht milieubeleid. De bedoeling is dat het … lees verder

Programma Duurzaam Zoetermeer

Het college van de gemeente Zoetermeer heeft als ambitie Zoetermeer te ontwikkelen tot een duurzame stad. Hoe Zoetermeer duurzaam kan worden wordt uitgewerkt in het programma Duurzaam Zoetermeer. Het programma kent drie uitgangspunten: Klimaatneutraal Zoetermeer Gezond Zoetermeer Natuurlijk Zoetermeer Als … lees verder

Project luchtkwaliteit

Een groot aantal gemeenten in de regio Haaglanden ondervindt problemen als gevolg van het Besluit Luchtkwaliteit. In 2004 zijn plannen van aanpak opgesteld (gemeentelijk en regionaal) om de knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit aan te pakken. Uitspraken van de Raad … lees verder