Tag Archives: duurzame ontwikkeling

Kenniskring Waterstof

Bij werkplaats de Gruyter neem ik deel aan een kenniskring rondom waterstof. Doel is te verkennen welke mogelijkheden er liggen voor waterstof bij de energietransitie. Aan de kenniskring nemen experts, potentiële leveranciers en potentiële afnemers deel. Onderzocht worden verschillende aspecten … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Kenniskring Waterstof

Geoplan, duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Voor een aantal gemeenten ten westen van Groningen heeft Geoplan een incompany cursus duurzame ruimtelijke ontwikkeling georganiseerd. De cursus is georganiseerd rondom de 5 principes uit het boekje “Duurzame gebiedsontwikkeling, doe de tienkamp”. Voor deze cursus heb ik twee onderdelen … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Geoplan, duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter werkt aan duurzame en concrete oplossingen in de provincie Noord-Brabant. Oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Het unieke van de werkplaats is dat hier wordt samengewerkt tussen ambtenaren, adviseurs en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter

Werkplaats de Gruyter is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Hier komen maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten, ambtenaren en experts samen om maatschappelijke kwesties te onderzoeken. Heel actueel is op dit moment bijvoorbeeld de leegstand in winkelgebieden. De afgelopen periode heb … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Gruyter

Gemeente Delft

Als vervolg op mijn eerdere werk voor de gemeente Delft zal ik vanaf dit najaar aan de slag gaan met de projecten Delft Solar City en het Europese project over revolving funds. Delft Solar City is er op gericht zoveel … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Delft

Concessie busvervoer Utrecht

Dit is een vervolg op het eerdere project voor de concessie in de regio Haarlem IJmond met een vergelijkbare aanpak.

Reacties uitgeschakeld voor Concessie busvervoer Utrecht

Klimaatbeleid gemeente Delft

Sinds half oktober werk ik een aantal dagen voor de gemeente Delft aan de uitvoering van het klimaatbeleid. Delft heeft de ambitie in 2040 klimaatneutraal te zijn, om dat te bereiken moet er veel gebeuren. Een aantal taken die ik … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Klimaatbeleid gemeente Delft

Concessie busvervoer Haarlem en omgeving

Voor busbedrijf EBS verzorg ik de duurzaamheidsinbreng voor de inschrijving op de busconcessie voor de regio Haarlem-IJmond. Hierbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde: De inzet van zero emission bussen CO2 emissies van dieselbussen Milieuzorg bij reparaties … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Concessie busvervoer Haarlem en omgeving

Expertmeeting Valkenburg

Regelmatig lever ik een bijdrage aan expertmeetings. In maar was er een expertmeeting over de toekomst van Vliegkamp valkenburg. De vraag hier was hoe een tijdelijke duurzame invulling aan het vastgoed op het Vliegkamp gegeven kan worden. Naar verwachting zal … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Expertmeeting Valkenburg

Crowdfunding Stichting Groenkracht

Naast mijn betaalde opdrachten als adviseur ben ik bestuurslid van de stichting Groenkracht. Deze stichting zet zich in om mensen, plekken en voedsel bij elkaar te brengen. De doelstelling van de Stichting is eenieder bewust te maken van de mogelijkheden … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Crowdfunding Stichting Groenkracht