Tag Archives: gebiedsgericht

RLI, Mainports voorbij

De Raad voor De Leefomgeving en Infrastructuur heeft een advies uitgebracht over de veranderende rol van de Mainports in Nederland. Strekking is dat het belang van de Mainports in deze tijd minder groot is dan veelal gedacht. Daarnaast zijn er … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Mainports voorbij

Meer-waarde met de ondergrond

Onlangs is het boekje “Meer-waarde met de ondergrond” uitgegeven door het COB, (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik). Het boekje is het resultaat van 15 bijeenkomsten en 3 flexivals die georganiseerd zijn over de ondergrond. Vanuit Slimme Financiering … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Meer-waarde met de ondergrond

Infographics voor de raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Op 23 april zijn de adviezen ‘De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Infrastructuur en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics voor de raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Workshop slimme financiering, flexival ondergrond

Onder het motto, “als je geld niet belangrijk vindt, gaat het uiteindelijk alleen nog maar over geld”, heb ik op 28 januari j.l. een bijdrage geleverd aan het flexival ondergrond. Op het flexival waren deelnemers aanwezig van verschillende overheden en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Workshop slimme financiering, flexival ondergrond

Project: Herziening ruimtexmilieu.nl

In 2003 werkte ik nog bij Haaglanden en hebben we samen met TNO de handreiking MIRUP ontwikkeld (Milieu In RUimtelijke Plannen). Daarna is de handreiking verder ontwikkeld door TNO en later H2Ruimte in de vorm van de website ruimtexmilieu (ruimte … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Project: Herziening ruimtexmilieu.nl

Project, workshops DLG (2)

In het najaar hebben we in het kader van slimmefinanciering.nl een aantal workshops voor medwerkers van DLG georganiseerd. In maart is er een herhaling geweest voor een nieuwe groep medewerkers. Aan de hand van casussen van de deelnemers is gesproken … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Project, workshops DLG (2)

Project: Mijn Mooi Brabant vervolg (2)

In het kader van het project Mijn Mooi Brabant werft de provincie Noord-Brabant initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat zij een waardekaart aanleveren waarin zij aangeven welke waarden zij in het … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Project: Mijn Mooi Brabant vervolg (2)

Project: Cursus duurzame gebiedsontwikkeling

In opdracht van de DCMR organiseren we in januari een cursus duurzame gebiedsontwikkeling voor medewerkers van gemeenten uit het DCMR-gebied. De cursus bestaat uit twee dagen. De eerste dag behandelen we de principes uit het boekje “Doe de Tienkamp”, de … lees verder

Project: Workshop DLG

Dienst Landelijk Gebied organiseert voor haar medewerkers een leergang gebiedsontwikkeling. Eén van de onderdelen gaat over gebiedsfinanciering. Vanuit slimme financiering leveren wij een bijdrage aan dit onderdeel. Centraal in deze bijdrage staat onze beslisboom slimme financiering. Aan de hand van … lees verder

Project: Mijn Mooi Brabant vervolg

Mijn Mooi Brabant beoogt de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Noord-Brabant te verbeteren. De provincie heeft mij gevraagd voor twee projecten een waardekaart op te stellen. In deze kaarten geven we beknopt weer waar het project over gaat, wie de … lees verder