Tag Archives: handreiking

Project: Digitale Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ordening

De afgelopen maanden heb ik samen met Henk Puylaert van H2Ruimte in opdracht van het ministerie van IenM onze handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling omgezet in de website www.handreikingdro.nl. De handreiking biedt een schat aan informatie zoals bijvoorbeeld de filosofie achter … lees verder

Project: Handreiking Frisse Scholen

De afgelopen jaren hebben wij samen met Stratum Strategie een aantal scholen begeleid bij de bouw van een nieuw duurzaam en gezond schoolgebouw. De leerervaringen die in dit traject zijn opgedaan zijn samen met de leerervaringen van een aantal andere … lees verder

Toekomstwaarde Nu!

 In juni 2011 is door Agentschap NL de publicatie “Toekomstwaarde nu! Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling” uitgegeven (hier te downloaden). De publicatie stelt dat bij gebiedsontwikkeling duurzame ontwikkeling een randvoorwaarde is. Het is niet meer vanzelfsprekend dat elke woning of elk … lees verder

1 Comment

Duurzaam Flevoland

Tijdens een overleg kwam de website Duurzaam Flevoland ter sprake. Duurzaam Flevoland beoogt een kennisplatform voor het ontsluiten van informatie over duurzame ontwikkeling. Op dit moment drie hoofdrubrieken, wind, biomassa en DGO (duurzame gebiedsontwikkeling). De laatste heb ik wat uitvoeriger … lees verder

Handleiding biodiversiteit

Op zoek naar informatie over biodiversiteit stuitte ik op een handleiding biodiversiteit van de provincie Noord-Brabant. Deze digitale handleiding probeert een antwoord te geven op de vraag hoe de biodiversiteit vergroot kan worden.  Aan de orde komen regelgeving, financiële aspecten, … lees verder

1 Comment

10 Handreikingen milieu en R.O.

De afgelopen weken heb ik over twee handreikingen voor een duurzame ruimtelijke ordening geschreven. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. De afgelopen jaren heb ik verschillende handreikingen gebruikt voor diverse doeleinden. Een overzicht met tien handreikingen heb ik opgenomen … lees verder

Duurzame Gebiedsontwikkeling doe de Tienkamp!

Onlangs verscheen de publicatie Duurzame Ontwikkeling Doe de Tienkamp! Uitgangspunt bij de handreiking is dat het bij duurzame gebiedsontwikkeling niet om een beperkt aantal thema’s gaat waar je heel goed je best voor doet maar juist om duurzaamheid in de … lees verder

Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Het afgelopen jaar heb ik samen met Henk Puylaert van H2Ruimte gewerkt aan de “handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling”. De handreiking is nog niet geheel gereed, maar voor iedereen die nu al behoefte heeft aan kennis en hulpmmiddelen t.b.v. een duurzame … lees verder

Project: Duurzame Ruimtelijke Ordening

Dit project wordt in samenwerking met H2Ruimteuitgevoerd. Doel van het project is te komen tot ambities die beschrijven wat het Rijk onder duurzame ruimtelijke ontwikkeling verstaat. Centraal hierbij staat het plus denken, de gedachte dat je moet streven naar een … lees verder

Beoordelingskader duurzame bedrijventerreinen

De gemeente Den Haag  hecht veel waarde aan de duurzame ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Het duurzaamheidskader bedrijventerreinen maakt duidelijk welke ambities er liggen. Het duurzaamheidskader sluit aan bij de bedrijventerreinenstrategie en het gebiedsgericht milieubeleid. De bedoeling is dat het … lees verder