Tag Archives: infographic

Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter werkt aan duurzame en concrete oplossingen in de provincie Noord-Brabant. Oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Het unieke van de werkplaats is dat hier wordt samengewerkt tussen ambtenaren, adviseurs en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Guyter

RLI, dichterbij en sneller

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft ons gevraagd een aantal infographics te ontwikkelen voor het advies dichterbij en sneller. Dit advies gaat over de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s in Nederland. In het advies komt de problematiek aan … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, dichterbij en sneller

RLI, Mainports voorbij

De Raad voor De Leefomgeving en Infrastructuur heeft een advies uitgebracht over de veranderende rol van de Mainports in Nederland. Strekking is dat het belang van de Mainports in deze tijd minder groot is dan veelal gedacht. Daarnaast zijn er … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Mainports voorbij

Adviseren met infographics (OOA)

Op 15 juni gaf ik samen met Rudy een workhsop voor de OOA, de beroepsvereniging voor organisatieadviseurs. In deze workshop lieten we zien hoe je met behulp van plaatjes een probleem kan verhelderen en oplossingen in beeld krijgt. Aan de … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Adviseren met infographics (OOA)

Werkplaats de Gruyter

Werkplaats de Gruyter is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Hier komen maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten, ambtenaren en experts samen om maatschappelijke kwesties te onderzoeken. Heel actueel is op dit moment bijvoorbeeld de leegstand in winkelgebieden. De afgelopen periode heb … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Gruyter

Infographics voor de raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Op 23 april zijn de adviezen ‘De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Infrastructuur en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics voor de raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Project: Infographic grondwaarde

In opdracht van InnovatieNetwerk hebben we in het kader van slimmefinanciering.nl een infographic gemaakt over de winst die gemaakt wordt bij het verhandelen van grond. De infographic laat de kosten zien voor het bouwrijp maken van grond en de winst … lees verder

Project: Mijn mooi Brabant

Mijn Mooi Brabant is een programma van de provincie waarbij ruimtelijke kwaliteit ingebracht wordt in ruimtelijke projecten. De provincie wil projecten werven om het gedachtgoed achter  Mijn Mooi Brabant verder te verspreiden. Ik ben gevraagd om samen met Rudy van … lees verder

Beslisboom Slimme Financiering

www.slimmefinanciering.nl. Al vanaf de start van deze site proberen we onze gedachten over slimme financiering te structureren en te visulaliseren. Daarmee willen we duidelijk maken hoe een beslissing over financiering genomen wordt. Welke logische stappen zijn er te onderscheiden? Welke … lees verder

Ambitiekaart

Als vevolg op de feitenkaart nu de ambitiekaart. Hoe is deze ontstaan? Wat is het? En waar gebruiken we het voor? Ontstaan De ambitiekaart is zo’n  5 – 6 jaar geleden ontstaan. Bij het project ‘Programma Duurzaam Zoetermeer’ werd ik … lees verder