Tag Archives: proces

Werkplaats de Guyter

Werkplaats de Gruyter werkt aan duurzame en concrete oplossingen in de provincie Noord-Brabant. Oplossingen hebben bijvoorbeeld betrekking op winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Het unieke van de werkplaats is dat hier wordt samengewerkt tussen ambtenaren, adviseurs en … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Guyter

Meer-waarde met de ondergrond

Onlangs is het boekje “Meer-waarde met de ondergrond” uitgegeven door het COB, (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik). Het boekje is het resultaat van 15 bijeenkomsten en 3 flexivals die georganiseerd zijn over de ondergrond. Vanuit Slimme Financiering … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Meer-waarde met de ondergrond

Project: Cursus duurzame gebiedsontwikkeling

In opdracht van de DCMR organiseren we in januari een cursus duurzame gebiedsontwikkeling voor medewerkers van gemeenten uit het DCMR-gebied. De cursus bestaat uit twee dagen. De eerste dag behandelen we de principes uit het boekje “Doe de Tienkamp”, de … lees verder

Project: Duurzaam Bouwen, Kellebeek College

het bestaande gebouw van het Kellebeekcollege op Stadsoevers in Roosendaal wordt vervangen door nieuwbouw. Het Kellebeekcollege heeft zich aangesloten bij de gemeentelijke ambitie om Stadsoevers te ontwikkelen tot een duurzaam woon-werk gebied. Hierbij hoort een nieuw duurzaam schoolgebouw. In dit … lees verder

Project: MGA Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft LieflandMilieu gevraagd samen met Stratum Strategie een zestal projecten te begeleiden. Het betreft projecten op gemeentelijk niveau waar de provincie een extra ambitie in wil brengen. Een drietal projecten heeft als extra ambitie het realiseren van … lees verder

Project: Workshop Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil een visie op duurzame ontwikkeling opstellen. Tijdens een workshop begin 2011 is hier een begin mee gemaakt. Tijdens de workshop is met medewerkers van verschillende afdelingen onderzocht welke aanknopingspunten er liggen voor duurzame ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld … lees verder

Project: Cursus Milieu en Ruimtelijke Ordening Mozambique

In opdracht van de commissie voor de MER heb ik in december 2009 een cursus milieu en ruimtelijke ordening georganiseerd in Mozambique. Aanleiding zijn de vele plannen die ontwikkeld worden voor ontwikkeling van de kustregio’s. Doelgroep waren ambtenaren van het … lees verder

MGA Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft LieflandMilieu gevraagd samen met Stratum Strategie een zestal projecten te begeleiden. Het betreft projecten op gemeentelijk niveau waar de provincie een extra ambitie in wil brengen. Een drietal projecten heeft als extra ambitie het realiseren van … lees verder

Geoplan, Milieu en Ruimtelijke ordening

In overleg met Geoplan en de docenten is het programma voor de driedaagse cursus Milieu en Ruimtelijke Ordening samengesteld. Ik heb een belangrijke rol bij de uitvoering van de cursus. Zo ben ik cursusleider en leid ik de cursusdagen in, … lees verder

Duurzaamheidsparagraaf gemeente Zoetermeer

De duurzaamheidsparagraaf is een methode om de ambities uit het programma Duurzaam Zoetermeer een plek te geven in plannen en projecten. In het kort komt het er op neer dat bij alle besluiten met een relevante invloed op de milieukwaliteit … lees verder