Tag Archives: transparant beslissen

Feitenkaart

De afgelopen jaren heb ik samen met andere adviseurs diverse instrumenten ontwikkeld die helpen bij de inbreng van ambities bij ruimtelijke projecten. Twee wil ik er hier toelichten. Vandaag de feitenkaart, over een paar dagen de ambitiekaart. Beide zijn hulpmiddelen … lees verder

Plastic Panda’s, Bas Haring

Twee weken geleden was ik bij een bijeenkomst over biodiversiteit. Ik was daar min of meer toevallig vanwege een andere afspraak in hetzelfde gebouw. De 400 deelnemers waren zeer eensgezind, behoud van biodiversiteit heeft de hoogste prioriteit. De discussie ging … lees verder

2 Comments

Transparant beslissen

De afgelopen jaren heb ik veel projecten begeleid waar het om meer ging dan alleen milieu en ruimtelijke ordening. Partijen bij elkaar brengen, belangen in beeld brengen en zoeken naar oplossingen die voor partijen aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd tot een … lees verder

MGA Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft LieflandMilieu gevraagd samen met Stratum Strategie een zestal projecten te begeleiden. Het betreft projecten op gemeentelijk niveau waar de provincie een extra ambitie in wil brengen. Een drietal projecten heeft als extra ambitie het realiseren van … lees verder

Milieu-inbreng aanbesteding busvervoer

Het stadsgewest Haaglanden is verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio en in de steden. In het voorjaar van 2007 is de openbare aanbesteding van het busvervoer voorbereid. In het programma van eisen is opgenomen dat binnen de nieuwe conessie … lees verder

Project luchtkwaliteit

Een groot aantal gemeenten in de regio Haaglanden ondervindt problemen als gevolg van het Besluit Luchtkwaliteit. In 2004 zijn plannen van aanpak opgesteld (gemeentelijk en regionaal) om de knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit aan te pakken. Uitspraken van de Raad … lees verder