Tag Archives: visie

Project: Mijn Mooi Brabant vervolg

Mijn Mooi Brabant beoogt de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Noord-Brabant te verbeteren. De provincie heeft mij gevraagd voor twee projecten een waardekaart op te stellen. In deze kaarten geven we beknopt weer waar het project over gaat, wie de … lees verder

Duurzaamheidsvisie Hoogezand Zuidzijde

In de het provinciaal omgevingsplan is opgenomen dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer circa 5000 woningen moet bouwen. Een groot deel van deze woningen moet komen in het zoekgebied Hoogezand Zuidzijde. Naast woningen moet in dit gebied veel ruimte komen voor water en … lees verder

Programma Duurzaam Zoetermeer

Het college van de gemeente Zoetermeer heeft als ambitie Zoetermeer te ontwikkelen tot een duurzame stad. Hoe Zoetermeer duurzaam kan worden wordt uitgewerkt in het programma Duurzaam Zoetermeer. Het programma kent drie uitgangspunten: Klimaatneutraal Zoetermeer Gezond Zoetermeer Natuurlijk Zoetermeer Als … lees verder