Transparant beslissen

De afgelopen jaren heb ik veel projecten begeleid waar het om meer ging dan alleen milieu en ruimtelijke ordening. Partijen bij elkaar brengen, belangen in beeld brengen en zoeken naar oplossingen die voor partijen aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd tot een duurzame kwaliteit leiden. Samen met Rudy van Stratum hebben we bij verschillende projecten elementen uit de Mutual Gain Approach toegepast. Onlangs hebben we onze werkwijze kort samengevat in een aantal afbeeldingen en een naam gegeven: “transparant beslissen”. Kenmerken, alle feiten en belangen in beeld, compacte rapportage middels visualisaties, experts inzetten voor verdieping op thema’s, belanghebbenden spelen een rol gedurende het gehele proces. Kijk naar onderstaande presentatie om in 5 minuten een beeld te krijgen van onze werkwijze of ga naar www.transparantbeslissen.nl. We werken nog aan de site, maar deze is al wel toegankelijk.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.