Bureau

Sinds 2004 werk ik als zelfstandig ondernemer. De eerste jaren vooral op het gebied van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Onder de naam van mijn bedrijf LieflandMIlieu heb ik veel projecten voor gemeenten, provincies en het Rijk uitgevoerd. De eerste jaren lag de focus op de inhoud, dit betekent veel onderzoek en advies en daarnaast cursussen en workshops. Tegelijkertijd ben ik mij blijven ontwikkelen. Procesbegeleiding, het structureren van informatie en het visualiseren kwamen erbij. Voor mij een logisch vervolg.

Bij cursussen en workshops werk ik met mensen. De centrale vraag is vaak: hoe zorg ik dat mijn inbreng een vaste plek krijgt in een project? Dat gaat dus over het proces, steeds vaker wordt die vraag ook bij inhoudelijke projecten gesteld. Voor een cursus of workshop moet ik de informatie ontsluiten en toegankelijk maken. Een schema of plaatje hoort daar ook bij. Zo komen we bij het structureren en visualsiren van informatie. Inzicht en overzicht, zo zie ik het.

Inhoudelijk gaat het nog vaak over duurzame ontwikkeling, daar ligt mijn hart en ik heb er verstand van. Maar vragen rondom proces, informatie en structuur liggen niet alleen binnen het domein van duurzame ontwikkeling. Zo ben ik met Rudy van Stratum de website slimme financiering begonnen waarin we informatie over financiering van kwaliteit ontsluiten en structureren. Ook hier inzicht en overzicht.

Lees hier verder:

Of neem contact op:

Comments are closed.