Diensten

Ik kan u op verschillende manieren helpen bij uw vraag of project. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de werkzaamheden waarmee ik u direct kan helpen. Natuurlijk zijn werkzaamheden binnen een project te combineren, afhankelijk van uw behoefte en uw vraag. Als u mij inschakelt kunt u rekenen op korte lijnen en persoonlijke aandacht uw vraag staat daarbij centraal.

Onderzoek en advies

 • Projectleiding
 • Procesmanagement
 • Implementatie nieuw beleid/ nieuwe regelgeving
 • Inbreng van milieuambities in andere beleidsterreinen
 • Opstellen milieubeleidsplan
 • Ontwikkelen handleidingen en instrumenten
 • Ontwikkelen gebiedsvisie
 • Onderzoek naar succes en faalfactoren
 • Evaluatieonderzoek

Structuur en visualisatie

 • Probleemverkenning
 • Ontwikkelen van visie met bijbehorende aanpak
 • Samenvatten beleidsplannen, onderzoeksrapporten etc.
 • Opstellen ambitiekaarten
 • Maken van infographics

Cursussen en training

 • Ontwikkelen en verzorgen van complete cursussen
 • Ontwikkelen casusmateriaal

Workshops

 • Organiseren workshop
 • Voorzitterschap
 • Discussie- of gespreksleiding
 • Lezing/bijdrage aan symposium

Comments are closed.