Werkplaats de Gruyter

Werkplaats de Gruyter is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Hier komen maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten, ambtenaren en experts samen om maatschappelijke kwesties te onderzoeken. Heel actueel is op dit moment bijvoorbeeld de leegstand in winkelgebieden.

De afgelopen periode heb ik voor de werkplaats diverse kleinere klusjes uitgevoerd zoals bijvoorbeeld:

  • Een waardekaart voor herbestemming van de Markhoeve
  • Een gastcollege over het gebruik van infographics in adviestrajecten
  • Een gastcollege over financiering
  • Een kritische reflectie op projecten van studenten.

Binnenkort ga ik samen met Rudy aan de slag om de werkwijze van de werkplaats beter in beeld te brengen. Tegelijkertijd kijken we hoe de werkwijze kan verbeteren.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.