Workshop MBO-raad

Binnen de MBO-raad is een werkgroep die zich bezighoudt met subsidies. Voor deze werkgroep hebben we in het voorjaar van 2017 een workshop georganiseerd over subsidies en andere manieren van financieren. Doel van de workshop was met elkaar te verkennen wat de voor- en nadelen van subsidies zijn en welke alternatieven er zijn. Subsidies zijn in wezen gratis geld, maar er zijn altijd allerlei eisen en verplichtingen waar je aan moet voldoen. Geld van sponsors of donateurs geeft veel meer vrijheid. Op basis van onze beslisboom en een waardekaart hebben we de mogelijkheden in beeld gebracht.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.