Aside

Welkom op mijn website. Sinds 2004 ben ik zelfstandig adviseur. Op deze site krijgt u een indruk van mijn werk. Niet alleen kunt u hier door mij uitgevoerde projecten vinden, ook deel ik hier informatie en geef ik mijn opinie. Bent u vooral geïnteresseerd in projecten die ik met mijn bedrijf uitvoer? Klik dan in de menubalk op projecten of kijk bij diensten.

RLI, Mainports voorbij

De Raad voor De Leefomgeving en Infrastructuur heeft een advies uitgebracht over de veranderende rol van de Mainports in Nederland. Strekking is dat het belang van de Mainports in deze tijd minder groot is dan veelal gedacht. Daarnaast zijn er … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Mainports voorbij

Meer-waarde met de ondergrond

Onlangs is het boekje “Meer-waarde met de ondergrond” uitgegeven door het COB, (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik). Het boekje is het resultaat van 15 bijeenkomsten en 3 flexivals die georganiseerd zijn over de ondergrond. Vanuit Slimme Financiering … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Meer-waarde met de ondergrond

Werkplaats de Gruyter

Werkplaats de Gruyter is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Hier komen maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten, ambtenaren en experts samen om maatschappelijke kwesties te onderzoeken. Heel actueel is op dit moment bijvoorbeeld de leegstand in winkelgebieden. De afgelopen periode heb … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Werkplaats de Gruyter

Gemeente Delft

Als vervolg op mijn eerdere werk voor de gemeente Delft zal ik vanaf dit najaar aan de slag gaan met de projecten Delft Solar City en het Europese project over revolving funds. Delft Solar City is er op gericht zoveel … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Delft

RLI, Ruimte voor de regio in Europees beleid

Door RLI zijn we gevraagd mee te denken over de structuur van het advies over de relatie tussen regionale ontwikkelingen en Europees beleid. We hebben dit op een vergelijkbare manier aangepakt als het woonbeleid. Door een samenvatting te maken met … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Ruimte voor de regio in Europees beleid

Duurzame ontwikkeling Hoogezand Sappemeer

Het college van B&W van de gemeente Hoogezand heeft in het coalitieakkoord besloten dat er een nieuwe nota duurzame ontwikkeling moet komen. De wens is dat deze nota opgesteld wordt in samenspraak met inwoners en ondernemers. Om tot de nota … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Duurzame ontwikkeling Hoogezand Sappemeer

Concessie busvervoer Utrecht

Dit is een vervolg op het eerdere project voor de concessie in de regio Haarlem IJmond met een vergelijkbare aanpak.

Reacties uitgeschakeld voor Concessie busvervoer Utrecht

Infographics SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen.SIA wil meer duidelijkheid over waar zij voor staan en wat de samenhang is tussen de verschillende regelingen die SIA beheert. Wij zijn gevraagd een workshop te organiseren … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Infographics SIA

RLI, woonadvies

Voor het RLI advies wonen in verandering hebben we infographics gemaakt ten behoeve van de eindrapportage. Bij dit project hebben we een bijzonder traject doorlopen. De vraag die ons gesteld werd was infographics maken maar ook een kritische blik op … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, woonadvies

RLI, Rijksvastgoed

Voor de raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn we gevraagd infographics te maken die gebruikt kunnen worden bij de presentatie van het advies over Rijksvastgoed. Bij Rijksvastgoed gaat het om een diversiteit aan gebouwen, gevangenissen, ministeries, defensiegebouwen, etc. De … lees verder

Reacties uitgeschakeld voor RLI, Rijksvastgoed